Forside

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus


 
..

mit valgspråk

Månedens ord: 

"Bak skyen er himmelen alltid blå"
NB! NYHETSVARSEL 27. juli 2020:  Les artikkelen "Om skigarder, dialektenes primat og talemålets forvitring".  Ligger på katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB!  NYHETSVARSEL 13. juli 2020: Les artikkelen "Fotgjengernes rettsløshet" i Aftenposten 13. juli 2020. Ligger også på mappen "Ymse Samfunnsdebatt" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       * 

NB! NYHETSVARSEL 17. juni 2020:  Les artikkelen "Den besværlige ytringsfriheten - og Grunnloven" i Liberaleren 17. juni 2020. Ligger også på mappen "Rettssikkerhet & Ytringsfrihet" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL juni 2020:  Les artikkelen (bokanmeldelse) "NATOs Militærkomité gjennom 70 år" i Norsk Militært Tidsskrift nr.2 (juni) 2020, s.48-50. Ligger også på mappen "Militærspørsmål" under katalogen "Forsvar". 

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL 20. april 2020:  Les artikkelen "Om polhøyder, soluret foran Bymuséet og kultokratiets svikt" i Minervanett 20. april 2020. Ligger også på mappen "Kulturbyen" under katalogen "Hovedstaden".

        *       *       *

NB! NYHETSVARSEL 30. desember 2019: Les artikkelen "To upopulære grep kan redde nordområdepolitikken", kronikk i Aftenposten 30. desember 2019, s.24-25.  Ligger også på mappen "Nordområder" under katalogen "Polar".

       *        *       *

NB! NYHETSVARSEL november 2019:  Les artikkelen "Mye om verdier - lite om sikkerhet" i Norges Forsvar nr.05 (november) 2019, s.44-46.  Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre". 

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL september 2019:  Les artikkelen "Den 'nye' utfordringen fra Russland" i Norges Forsvar nr.04 (september) 2019, s.38-40. Ligger også på mappen "Sikkerhetspolitikk" under katalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL 3. september 2019:  Les artikkelen "Andre boller!" i Fædrelandsvennen 3. september 2019, s.27.  Ligger også på mappen "Ymse Styre & Stell" under katalogen "Styre". 

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL 13. juli 2019:  Les  artikkelen "Erik the Green?", leserbrev i The Economist 13. juli 2019.  Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 1. januar 2019:  Les artikkelen "Er Putins Russland en trussel mot Norge?"  i Minervanett 28. desember 2018. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB!  Nyhetsvarsel Torsdag 20. desember 2018: Les artikkelen "Hagen i det russiske propagandalimet" i Minervanett 20. desember 2018. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 1. oktober 2018: Les artikkelen  "Den konvensjonelle styrkebalansen i Europa" i Norsk Militært Tidsskrift nr.3 (september) 2018, s.12-19.  Ligger også på mappen "Militærspørsmål" under katalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 5. mai 2018: Les artikkelen "La Finnmark være!", som ligger på katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 27. april 2018: Les artikkelen "Når skal vi ta 2-prosentmålet på alvor?", kronikk i Pro Patria nr.2 (april) 2018, s.62-63. Ligger også på mappen "Forsvarspolitikk" under katalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 5. april 2018: Les artikkelen "NATOs to-prosentmål og Norge", kronikk i Fædrelandsvennen 5.april 2018. Ligger også på mappen "Forsvarspolitikk" under katalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 13. desember 2017: Les artikkelen "Fra marxist-leninisme til putinisme", kronikk i Fædrelandsvennen 13. desember 2017. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 4. desember 2017: Les artikkelen "Liv og død i Vladimir Putins Russland", kronikk i Nordlys 4. desember (nettutg.) og 5. desember 2017 (papirutg.). Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NYHETSVARSEL året 2017:  Les årets boknyhet - antologien Grunnlov og frihet, som utkom på Kolofon forlag juli 2017. Les spesielt mine egne 4 bidrag, hhv. Kap.2 (s.55-76), Kap.3 (s.79-92), Kap.8 169-197) samt Kap.10 (s.221-234).  Ligger også på mappen "Konstitusjonelt & Rikssymboler" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 30. november 2017: Les artikkelen "Utnevnelsen av Nobelkomitéen er en byrde for Stortinget", Minervanett 30. november 2017.  Ligger også på mappen "Ymse samfunnsdebatt" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 7. november 2017: Les kronikken "Quo vadis, Rossia", Stavanger Aftenblad 7. november 2017. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL: Løp, kjøp og les min nye bok  Fra Lenin til Putin (undertittel "Hundre år som rystet verden"), utgitt 9. oktober 2017 (Frekk forlag).

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 9. oktober 2017: Foredrag i Oslo Militære Samfund  "Russlands historie - formende faktorer for dagens utfordringer".  Tekst på Samfundets hjemmeside, ligger også på mappen  "Taler og foredrag" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL 31. juli 2017:  Les artikkelen "Blå klimastillhet", Klimarealistene.com  31. juli 2017.  Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".                *       *       * 

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 25. juni 2017:

Les artikkelen "Katolikker og lutheranere i salig fellesskap...?" på nettpublikasjonen Diplomatemeritus 25. juli 2017.  Ligger også på katalogen "Aktuelt" samt på mappen "Ymse samfunnsdebatt" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 14. juni 2017: Les anmeldelsen av Charles Clovers bok Black Wind, White Snow i Norsk Militært Tidsskrift nr. 2/2017, s.42-43.  Ligger også på mappen "Bokanmeldelser" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 6. juni 2017:

Les artikkelen "Mytemakerne i Moskva" i Norges Forsvar nr. 3, 2017, s.28. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 24. mai 2017: Les artikkelen "Forakten for forskningen" på katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Søndag 21. mai 2017: Les artikkelen "Nordområdene 6.0 - Ringen sluttet?" på Minervanett 21. mai 2017.  Se også mappen "Nordområder" under katalogen "Polar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 12. april 2017: Les anmeldelsen av Charles Clovers bok Black Wind, White Snow, i UDposten nr.1 (april) 2017, s.44-45. Ligger også på mappen "Bokanmeldelser" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 17. mars 2017: Les artikkelen "CITES og våre interesser", kronikk i Fiskeribladet 17. mars 2017, s.28. Ligger også på mappen "Ressursforvaltning" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 8. februar 2017:  Les artikkelen "Vitenskap er det ikke", debattinnlegg i Aftenposten 8. februar 2017 (del 2, s.20-21). Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 27. januar 2017:  Les artikkelen "Har det vært gjort?", leserinnlegg i Aftenposten 27. januar 2017 (del 2, s.20). Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 12. januar 2017:  Les arikkelen "Tro og debatt", leserinnlegg i Aftenposten 12. januar 2017 (del 2, s.24). Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *   

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 3. januar 2017: Les artikkelen "Klima og definisjonsmakt" i nettpublikasjonen Klimarealistene.com. 3. januar 2017.  Ligger også på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 28. desember 2016: Les artikkelen "Skjellsord og klimaendringer" i Aftenposten 28. desember 2016, del 2, s.23. Ligger også på katalogen "Aktuelt" samt på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Søndag 25. desember 2016:  Les artikkelen "Klima og definisjonsmakt". Ligger på katalogen "Aktuelt" samt på mappen "MiljøKlimaCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 15. desember 2016:  Les artikkelen "Navnet Norge" i tidsskriftet Fortid nr.4 (desember)2016, s. 74-78. Ligger også på mappen "Kulturuke & Språk" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 15. desember 2016: Les artikkelen "Non grata: Sovjetisk kaldkrigsdiplomati mot Norge 1977-1987, og reprisen i 1998" i Norsk Militært Tidsskrift nr.4 (desember) 2016, s.18-27. Ligger også på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 2. november 2016: Les den korrigerte versjon av artikkelen "Men når skal vi frimerke-markere revir i Antarktis?" i Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr.7 (november) 2016, s.90-93. Ligger også på mappen "Frimerker" under katalogen "Kultur". 

       *        *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 2. november 2016: Les artikkelen "Katolikker og lutheranere i salig fellesskap...?". Ligger på katalogen "Aktuelt", samt på mappen "Ymse samfunnsdebatt" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *        *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 6. oktober 2016: Les artikkelen "Men når skal vi frimerkemarkere revir i Antarktis?" i Norsk Filatelistisk Tidsskrift nr.6 (september) 2016, s.32-36.  Ligger også på mappen "Frimerker" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 6. oktober 2016: Les artikkelen "Forza Italia! Herlige Valpolicella, - hist og her..." i Norske Vinklubbers Forbunds Bulletin nr.3 (september) 2016, s.18-20.  Ligger også på mappen "Trivia & Ymse" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 6. oktober 2016: Les artikkelen "Hvorfor heter landet Norge?" i Riksmålsforbundets kvartalsskrift Ordet nr.3 (september) 2016, s.27-28. Ligger også på mappen "Kulturuke & Språk" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 15. juni 2016:  Les artikkelen "Tsjetsjenia og Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europe (OSSE)" i Norsk Militært Tidsskrift nr.2 (juni) 2016, s.34-46. Ligger også på mappen "Tsjetsjenia" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 11. juni 2016:  Les artikkelen "Brexit - konsekvenser for Norge" på nettpublikasjonen Alternativt forum 11. juni.  Ligger også på mappen  "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 9. mai 2016:

Les artikkelen "Norske frimerkemotiver - fra rikssymboler via jubileer og samfunnsliv til popkultur og trivia" i OFK-INFO nr.2, 2016. Ligger også på mappen "Frimerker" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 3. mai 2016: Les artikkelen "Vårt forsømte Forsvar - er regnskapets time kommet?".  Ligger under katalogen "Aktuelt" samt på mappen "Forsvarspolitikk" under katalogen "Forsvar". (Inneholder også en gjengivelse av Øystein Steiros artikkel "Naiv norsk sikkerhetspolitikk" fra nettpublikasjonen Alternativt Forum 2. mai).

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 26. april 2016: Les artikkelen "Sverre Diesens besværelser" i Pro Patria nr. 2 (april) 2016, s.63. Ligger også på mappen "Forsvarspolemikk" under katalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Søndag 24. april 2016: Artikkelen "Navnet Norge" er lagt ut på mappen "Kulturuke & Språk" under katalogen "Kultur", jfr. også katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 15. april 2016: Vinklubben Morning Glory Frogners  Nyhetsbulletin nr.1-2016 er nå lagt ut på katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 2. april 2016: Les artikkelen "Ost fra vest" (undertitel "Ostymologi") i Klassekampen 2. april 2016, s.37. Ligger også på mappen "Jarlsberg" under mappen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 2. april 2016:  Les artikkelen "Ytringsfriheten og Kristin Clemets autoritære lengsel" i  Alternativt Forum (alternativtforum.wordpress.com) 2. april 2016.  Ligger også på mappen "Rettssikkerhet & Ytringsfrihet" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 29. mars 2016:  Les artikkelen "Frogner plass - hvor Vestkantens veier møtes" i St.Hallvard nr.1-2016, s.50-67. Ligger også på mappen "Kulturbyen Oslo" under katalogen "Hovedstaden".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 18. mars 2016:  Les artikkelen "Clemet og ytringsfriheten". Ligger på katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 22. februar 2016: Les artikkelen "Lambda må stoppes - nå!" i Aftenposten, del 2, s.10 den 22. februar 2016. Ligger også på mappen "Edvard Munch" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Torsdag 18. februar 2016: Les innlegget "Jarlsbergost ble utviklet i 1850-årene" i Aftenposten, del 2, s.13 den 18. februar 2016. Ligger også på mappen "Jarlsberg" under katalogen "Kultur".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 16. februar 2016: Les artikkelen "Hva skjer med Deichmanske hovedbibliotek?" i Klassekampen 16. februar 2016. Ligger også på mappen "Kulturbyen Oslo" under katalogen "Hovedstaden".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 5. januar 2016:  Les artikkelen "Wandrups julegave" i Dagbladet 5. januar 2016. Ligger også på mappen "Trivia & Ymse" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 30. november 2015:  Les artikkelen "Aloha i vingården" i tidsskriftet NKVF Bulletin nr.4, 2015, s.30-31.  Ligger også på mappen "Trivia & Ymse" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 4. juli 2015: Les artikkelen "Norges forsvarsevne - kan forfallet snus?" i tidsskriftet Pro Patria nr.3, 2015, s.36-41. Ligger også på mappen "Forsvarspolitikk" under hovedkatalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 16. juni 2015: Les artikkelen "Krigsstaten Norge - er vi der nå?" i Norsk Militært Tidsskrift nr.2, 2015, s.36-41.  Ligger også på mappen "Forsvarspolitikk" under hovedkatalogen "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Lørdag 30. mai 2015: Les artikkelen "Sensuren i Danmark-Norge" i tidsskriftet Historie nr.3/4, 2014, s.86-88. Ligger også på mappen "Bokanmeldelser" under hovedkatalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 20. mai 2015: Les min imøtegåelse av Diesens kritikk fra Minervanett. Ligger på katalogen "Aktuelt", samt på mappen "Forsvarspolitikk" under "Forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 19. mai 2015:

Les artikkelen "Norges forsvarsevne - kan forfallet snus?" Ligger på katalogen "Aktuelt". En noe forkortet versjon ble publisert på nettpublikasjonen Minervanett 19. mai 2015, se også katalogen "Forsvar", mappene "Forsvarspolitikk" og "Ymse forsvar".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 12. mai 2015: Les inseratet "Feiret seieren over Nazi-Tyskland" i Aftenposten 12. mai 2015 (Del 2, side 14). Ligger på mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".  Dette er en sterkt forkortet versjon av den innsendte tekst "Moskva og seiersdagen", som kan leses på katalog "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 8. april 2015:

Litteraturhistorie + Idrettshistorie = Kulturhistorie!  Les artikkelen "Henrik Ibsen som sportsjournalist" i Aftenposten 8. april 2015 (Del 2, s.12).  Ligger også på katalog "Kultur", mappen "Sport & Idrett".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 7. april 2015: Les artikkelen "NPM som skyteskive (igjen)" i Stat og Styring nr. 1 (mars) 2015, s.18-21.  Ligger også på katalog "Styre", mappen "Statsforvaltning".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 9. februar 2015: Les artikkelen "Perspektiver på en eventuell klimalov", som er forfatterens uttalelse til KLDs høringsinvitasjon vedr. ovennevnte sak.  Ligger på katalog "Aktuelt", samt mappen "KlimaMiljøCO2" under katalogen "Samfunnsdebatt".

       *      *      *

NB! NYHETSVARSEL Tirsdag 9. desember 2014: Les artikkelen "Trøbbel i lab'n". Er å finne under katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 8. desember 2014: Les artikkelen "Ytringsfrihet og sensur i Danmark-Norge" i UDposten nr.4/2014, s.26-27.  Se også mappen "Bokanmeldelser" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 21. november 2014: Les artikkelen "Norsk og internasjonal nordområdepolitikk". Er å finne på mappen "Taler og foredrag" under katalogen "Diverse".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 19. november 2014:  Les artikkelen "Internrevisjonen - Snoen til felts mot de vantro". Er å finne under katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Søndag 16. november 2014:  Les artikkelen "Gjensyn med en glemt legende. På sporet av Wopko Jensma...", i tidsskriftet Stemmer nr.2/2014, s.8-11.  Se også mappen "Afrika" under katalogen "Diverse".

       *       *        *

NB! NYHETSVARSEL Onsdag 17. september 2014:

Les artikkelen "Putins vei til Krim - ...og til Ukraina", i Norsk Militært Tidsskrift nr. 3/2014, s.14-23. Se også mappen "Utenrikspolitikk" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Fredag 5. september 2014:

Les artikkelen "Følelsen av et sted" på nettpublikasjonen Minervanett 5. september 2014. Se mappen "Statsforvaltning" under katalogen "Styre".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL Mandag 1. september 2014:

Les artikkelen "Stadnamna, eigedomsretten og kulturarven". Se mappen "Kulturuke & Språk" under katalogen "Kultur". Er også å finne under katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL:

Mandag 25. august 2014:

Les "Riksakten av 6. august 1815", foredrag holdt i Bærum Vest Rotary Klubb 25. august 2014.  Tekst på mappen "Taler & Foredrag" under katalogen "Diverse". Er også å finne under katalogen "Aktuelt".

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL:

Fredag 27. juni 2014:

Les artikkelen "Sektorprinsippet i norsk polarpolitikk - Del II: Relevans idag: På tide å gravlegge spøkelset?", i Norsk Militært Tidsskrift nr.2/2014, s.16-23. Se også mappen "Polar generelt" under katalogen "Polar".

       *      *      *         

NB! NYHETSVARSEL: Fredag 30. mai 2014: Les artikkelen "Frimerkekunstneren - fra full anonymitet til prominent profilering" i tidsskriftet Historie nr.1, 2014, s.20-27.  Se mappen "Frimerker" under katalog "Kultur". 

Les også artikkelen "Kongolandsbyen", som er å finne under katalogen "Aktuelt". God helg!

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL:

Lørdag 10. mai 2014: Les artiklene "Norsk og internasjonal politikk i nordområdene" og "Norsk og internasjonal politikk i Antarktis", basert på forelesninger holdt for Kystvakten hhv. 8. og 9. mai 2014. Se mappen "Taler & Foredrag" under katalogen "Diverse".  Ligger også på mappene "Nordområder" og "Antarktis", begge under katalogen "Polar". God helg!

       *       *       *

Ord for dagen, tirsdag 6. mai 2014:

Husker du Roger Bannister? På denne dag for 60 år siden gjennomførte han DRØMMEMILEN - løp som den første i verden en engelsk mil (1609,3 meter) på under 4 minutter. Tiden ble 3.59,4. Mange har senere løpt raskere, men DRØMMEMILEN tilhører for alltid Roger Bannister - og bare ham.

       *       *       *

NB! NYHETSVARSEL

Fredag 25. april 2014:


Les artikkelen "Putins vei til Krim - (...og Ukraina)". Artikkelen er å finne under katalogen "Aktuelt". Der ligger også en sidemålsversjon. 


Onsdag 23. april 2014!


Les artikkelen "Paradigm-shifting events and anniversaries: Postage stamps as national identity markers", publ. i det sydafrikanske statsvitenskapelige tidsskriftet Politeia (Unisa, Pretoria) Vol 2, No 2, 2013, s.4-19.  Se mappen "Afrika" under katalogen "Diverse".


Velkommen til min hjemmeside!


Dette er et bibliotek hvor du kan drive selvbetjening - dvs. fritt laste ned - de dokumenter som du måtte ønske.  Dokumentene omfatter alle slags tekster, fra bøker, avhandlinger, utredninger, essays og fagrapporter til kronikker, debattartikler, korte avisnotiser og -inserater.  Hovedtyngden er artikler som er publisert i norske og utenlandske aviser og tidsskrifter, dels fagartikler (inkl. tverrfaglige), dels tekster med

innhold av almenkulturell karakter, samt taler,

foredrag og innlegg i samfunnsdebatten. Og mye, mye mer....


Du finner frem ved å søke i syv hovedkataloger.  Disse ligger horisontalt på øverste linje, tematisk ordnet stikkordmessig - fra venstre til høyre - som følger:  Diverse, Forsvar, Hovedstaden, Kultur, Polar, Samfunnsdebatt, Styre.  Under hver av disse finner du fem underkataloger ("mapper"), likeledes tematisk ordnet.  Ved å klikke på en vilkårlig valgt mappe, vil du få frem en liste (vertikal kolonne) over de dokumenter som sorterer under angjeldende temaområde.  Dokumentene er ordnet kronologisk, med tidsangivelse (måned/årstall) til sist i dokumentnavnet.

Foruten de syv hovedkatalogene vil du også (til høyre på samme linje) finne en tilleggskatalog: Aktuelt. Her har jeg lagt nyere, inkludert enkelte forøvrig upubliserte tekster.  Disse er ikke ordnet tematisk, kun kronologisk.   


God jakt!


P.S.:  Dette er ikke noen blogg.  Her kan du ikke legge inn dine egne kommentarer eller andre tekster.  Hvis du har noe som du gjerne vil fortelle meg, kan du sende meg en epost: ogskagestad@gmail.com.


Med vennlig hilsen Odd Gunnar Skagestad.